Guide till att köpa nyproduktion – bostadsrätt

Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är väldigt enkelt när du känner till processen. Nedan ges en översiktlig förklaring till hur en vanlig process kan se ut.

I köpprocessen dyker det ofta upp termer och avtalstyper som en köpare bör känna till. Beroende på när du kommer in i försäljningsprocesen så kommer här förklaring på de olika stegen och avtalen.

Reservation: Har du hittat lägenheten som du vill veta mer kring alternativt funderar på att köpa, kan du reservera bostaden i en till två veckor för att fundera och lösa eventuella frågor kring ekonomin, eget boende osv. En reservation bör vara kostnadsfri. Säljaren har alltid rätt att ta bort din reservation om kontakt inte fås enligt överenskommelse.

Bokningsavtal: I projekt där all information inte är framtagen är det vanligt att det skrivs ett bokningsavtal. När man tecknar ett bokningsavtal betalas oftast en bokningsavgift. Skulle du hoppa av ett bokningsavtal kan det vara kopplat till att du får betala en administrationsavgift. Det ska stå i bokningsavtalet hur stor en sådan avgift är. Går du vidare i processen så avräknas bokningsavgiften från insatsen.

Förhandsavtal: När all information om projektet är framtaget, ritningar, standard på material, ekonomisk kalkyl/plan m.m. så är det dags för nästa avtal, förhandsavtal. Ett förhandsavtal är ett bindande avtal. Betalningsströmmen kan se olika ut men ofta är det cirka 10 % som betalas i detta skede. Ett avhopp efter du skrivit på ett förhandsavtal kan kosta en hel del pengar, ett skadestånd. Skadeståndet ska enbart täcka föreningens merkostnader som du orsakat/kommer att orsaka.

Upplåtelseavtal: En till tre månader kvar innan inflyttningen så skrivs ett upplåtelseavtal. Det är nu man juridiskt sett köper rätten att bo i lägenheten av föreningen, bostadsrätten. Oftast förekommer det inga transaktioner i detta skede.

Tillträdet: På tillträdesdagen betalas den resterande delen av insatsen till föreningen, plus eventuella tillval. Nu kan du börja flytta in.

Att göra innan du skriver på något avtal:

– Om du har en bostad som ska säljas så bör du höra av dig till en fastighetsmäklare och få din bostad värderad. Tänk på att förhöra dig om dagens bostadsmarknad men även vad fastighetsmäklaren ser för förändringar framöver, positiva och negativa. Detta för att bilda dig en uppfattning om ett bra och ett mindre bra scenario så att du är beredd oavsett vad som händer. Att få sin bostad värderad inför en försäljning bör vara kostnadsfri.

– Prata med banken så att de godkänner ett lån. Bli inte besviken om du inte kan få ett lånelöfte. Bankerna brukar bara lämna ut tidsbegränsade lånelöften på upp till 6 månader. Ställ denna typ av fråga: – ”Kommer jag bli beviljad ett lån om min ekonomi ser likadan ut vid tillträdet som den gör idag”? Då får du ett bättre svar. Banken kommer vilja se en del information om föreningen. En ekonomisk kalkyl kan vara klokt att ta med sig eller mejla den till din bankman.

– Bekanta dig med huset, lägenheten och föreningen. Läs det som går att läsa. Är det något som du inte förstår, något som inte är tydligt, så är det bara att ställa frågor och få det gärna skriftligt.

På nyprojekt.se finner du en del av de nybyggda bostäder och tomter som är under försäljning i Sverige.

Har du funderingar eller frågor så mejla oss gärna på info@nyprojekt.se så försöker vi lotsa dig rätt.

Lycka till med bostadsletandet önskar vi på nyprojekt.se!