Guide till att köpa nyproduktion – villa

Att köpa nyproduktion – villa är enkelt när du känner till processen. Nyprojekt.se ger en översiktlig förklaring till hur en vanlig process kan se ut.

I köpprocessen dyker det ofta upp termer och avtalstyper som en köpare bör känna till. Beroende på när du kommer in i försäljningsprocesen så kommer här förklaring på de olika stegen och avtalen.

Köp av ett nyproducerat hus är ofta uppdelat i två avtal, köpekontrakt för tomten och entreprenadavtal för själva huset.

Köpekontrakt

Undersök handlingar detaljplan eller bygglovshandlig, för att se vad man får bygga på tomten samt om det finns några begränsningar.

Tänk på att anslutningsavgifter såsom fjärrvärme, vatten, avlopp, el och fiber kan tillkomma om de inte ingår i priset. När huset är klart så behöver du också räkna med en kostnad för att anlägga tomten.

Det är enbart tomtpriset som du betalar lagfart för, vilket blir billigare än att köpa ett färdigt hus och tomt.

Tänk också på att kontrollera om det finns pantbrev uttagna och om de ingår i köpeskillingen.

Entreprenadavtalet.

Det som är viktigt med entreprenadavtalet är att huset som ni vill ha är det som byggs. Hur vet man då detta? Här kommer enkla tips:

1. Ritningar ligger till grund för beställning av huset. Se till så att alla eventuella ändringar är avklarade och prissatta innan ni skriver på avtalet.

2. Standarden och eventuella tillval som ingår eller kan väljas till, ska framgå i avtalshandlingarna. Ofta benämns dessa handlingar som Byggnads- och rumsbeskrivning, standardlista, tillvalslista.

3. Avtalet ska lyda under ABS 09. Det betyder att det som inte avhandlats i entreprenadavtalet ska vid tvist avhandlas enligt ABS 09, allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. För att komplettera och förtydliga konsumenttjänstlagen har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 09.

5 fördelar med ett nybyggt hus.

1. Låg lagfart. Lagfarten är 1,5 % av köpeskillingen för tomten, om tomten är obebyggd.

2. Du får ett hus precis som du vill ha det.

3. Inget underhållsbehov, nästan obefintligt de första åren.

4. Husen som byggs idag är mycket mer energisnåla än vad äldre hus är.

5. Efter första årsskiftet från det att huset är färdigbyggt kommer 15 år utan kommunal fastighetsavgift, gamla fastighetsskatten.

Ordlista:

Lagfart: Lagfartskostnaden är 1,5% av köpeskillingen av tomt eller hus och tomt, beroende på när i processen du köper. Där tillkommer också en mindre administrationsavgift om ca 1000:-.

Pantbrev: Att ta ut nya pantbrev kostar 2% av det belopp som du ska låna av banken. Där tillkommer också en mindre administrationsavgift om ca 1000:-.

Betalningsplan: Entreprenadsumman, dvs. kostnaden för huset och arbetet betalas oftast i flera steg. Detta kallas för betalningsplan. I betalningsplanen ser man vilken summa som ska betalas efter respektive moment som utförts. Man ska alltid betala efter att momentet ÄR utfört inte innan.

Byggnadskreditiv: Ofta lånar du pengar till ett husköp. Då där inte finns ett befintligt hus att belåna (s.k. hypotekslån) vid nyproduktion, så får du belåna det som är byggt. I teorin så är det ett blankolån (lån utan säkerhet) men banken har en viss säkerhet i detta fall.

Spärrförbindelse: När du blivit beviljad lån för att bygga ett hus, byggnadskreditivet, så vill byggföretaget ha en säkerhet att pengarna används till avsett ändamål, byggandet. Då får de en spärrförbindelse på att byggnadskreditivet enbart kan betalas ut till det bolag som bygger. Banken ordnar detta.

Har du funderingar eller frågor så mejla oss gärna på info@nyprojekt.se så försöker vi lotsa dig rätt.

Lycka till med bostadsletandet önskar teamet på nyprojekt.se!